Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden kun je via de onderstaande knop downloaden en bekijken.

Aanvullende voorwaarden:

  • Joekelz bv gaat op verantwoorde wijze met uw hond(en) om en zal de hond(en) altijd met de grootst mogelijke zorg behandelen.
  • Joekelz bv is niet verantwoordelijk voor ziekte of enig gebrek ontstaan door andere honden, noch voor eventuele verwondingen opgelopen tijdens het verblijf.
  • Indien naar mening van joekelz bv uw hond acute medische hulp nodig heeft zal deze onverwijld worden ingeschakeld met behulp van een dierenarts. Uiteraard word u hier zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld. De kosten die dit met zich meebrengt zijn voor uw rekening.
  • Joekelz bv kan foto’s van uw hond(en) op haar website en social media kanalen plaatsen, indien u daar bezwaar tegen heeft, vernemen wij dat graag.
  • Het is verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering voor uw hond(en) te hebben, omdat u ten alle tijde zelf aansprakeijk bent voor eventuele kosten die gemaakt moeten worden.
  • Joekelz bv is niet aansprakelijk voor dood,ziekte,letsel,ongewenste dekkingen of verwondingen van uw hond(en). Ook niet voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van uw hond(en).
  • Joekelz bv is niet aansprakelijk voor het weglopen van uw hond, tenzij door opzet of grove schuld, afgaande op de door u verstrekte gegevens tijdens het kennismakingsgesprek. 

Menu